W związku ze wznowieniem działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, Ministerstwo Zdrowia określiło Wytyczne dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

W oparciu o powyższe wytyczne oraz aktualne przepisy prawne przygotowaliśmy nasz wewnętrzny „regulamin” – WYTYCZNE COVID-19, dotyczący zasad udzielania świadczeń w czasie epidemii, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pacjentów jak i pracowników.

Dokument dostępny jest w recepcji Sanatorium i każdy powinien się z nim zapoznać.

Zanim jednak Państwo do nas przyjedziecie musicie wiedzieć, że:

Warunkiem rozpoczęcia turnusu ze skierowaniem z NFZ jest:

  • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu
  • albo zaszczepienie się pacjenta przeciwko COVID-19 (wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem)

Warunkiem rozpoczęcia pobytu leczniczego pełnopłatnego jest:

  • negatywny wynik testu antygenowego płytkowego* w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przez personel medyczny sanatorium w dniu przyjazdu (przed zameldowaniem pacjenta).
  • albo zaszczepienie się pacjenta przeciwko COVID-19 (wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem).

*Koszt testu antygenowego płytkowego w wysokości 75,00 zł ponosi pacjent.