Od 15 czerwca 2020 r. Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o.o. wznowiło działalność w zakresie leczenia uzdrowiskowego.

Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe mogą je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.

Termin rozpoczęcia kontynuacji leczenia uzdrowiskowego nie może być późniejszy niż dzień 30 września 2020 r.

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim NFZ skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

  • mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca – realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,
  • mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,
  • musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni),

oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.

Ważne!
Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego (PCR) w kierunku SARS-CoV-2

Warunek ten dotyczy zarówno pacjentów ze skierowaniem z NFZ jak i przyjeżdżających na pobyty komercyjne.

Testy można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru.

Pacjent ze skierowaniem z NFZ

Pacjentom ze skierowaniem testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

O tym, gdzie wykonać takie badanie pacjenta poinformuje pisemnie właściwy oddział wojewódzki NFZ. Oddział wskaże adresy punktów pobrań oraz godziny, w których osoba oczekująca na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, będzie mogła poddać się badaniu.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu – uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Pobyty komercyjne

Osoby przyjeżdżające na pobyty komercyjne muszą wykonać testy diagnostyczne (PCR) we własnym zakresie (testy nie są finansowane przez NFZ).

W przypadku osób przyjeżdżających na pobyty minimum 14-dniowe, Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik pokryje 50% kosztów testu jednak nie więcej niż 250,00 złotych. Skrócenie pobytu będzie jednoznaczne z pokryciem całego kosztu testu.

O wyniku testu należy bezzwłocznie poinformować recepcję Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik w celu ostatecznego potwierdzenia przyjazdu (w przypadku pozytywnego wyniku testu – odwołania rezerwacji). Ponadto dokument potwierdzający wynik testu  należy okazać w dniu przyjazdu do Sanatorium.

Dane kontaktowe – recepcja Sanatorium:

tel. (74) 862 76 10,

tel. kom. 511 432 312

e’mail: test@chemikduszniki.pl

Testy diagnostyczne PCR odpłatne (bez skierowania), można wykonać m.in. w: Diagnostyka Laboratorium Medyczne https://diag.pl/katalogi/placowki/

Szczegółowe informacje oraz adresy punktów pobrań, w których można wykonać test, dostępne są na stronie NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/uzdrowiska-wznawiaja-swoja-dzialalnosc,7731.html

Masz dodatkowe pytania? Skorzystaj z Telefonicznej Informacji Pacjenta. Zadzwoń na bezpłatną infolinię NFZ, pod numer: 800 190 590.

Przydatne linki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii więcej…

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce więcej…

Zasady zachowania podczas zabiegów fizjoterapeutycznych więcej…

Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków więcej…

Obowiązujące instrukcje:

  1. mycia rąk więcej…
  2. dezynfekcji rąk więcej…
  3. prawidłowego zdejmowania maseczki więcej…
  4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek więcej…