Inspektor Ochrony Danych
Elżbieta Barszczewska
Dane do kontaktu:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 17
57-340 Duszniki-Zdrój
e’mail: ebarszcz@chemikduszniki.pl
Tel.: 74/862 76 19