4 września 2009 roku obchodziliśmy uroczystośćJubileuszu 50-lecia Działalności Sanatorium.

Dyrektor Sanatorium – p. Róża Skrobot-Strap przedstawiła informację na temat działalności Sanatorium w okresie minionych 50 lat oraz perspektywy rozwoju na lata przyszłe. 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie najwyższej odznaki zakładowej „Zasłużony pracownik NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego CHEMIK” dla pracowników oraz byłych pracowników, za zasługi dla Sanatorium

Przewodniczący Federacji, w imieniu Prezydium i Rady Federacji wręczył Puchar okolicznościowy oraz podziękowanie dla Kierownictwa i Załogi Sanatorium za dotychczasowy wkład pracy w rozwój Sanatorium.

W uroczystości obchodów Jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście, wśród nich między innymi:

  • p. Grzegorz Średziński – Burmistrz Dusznik Zdroju
  • p. Ewa i p. Kamila Panterałka z firmy „Kemax”
  • p. Monika Gwizdak z firmy „Lactis”
  • p. Jan Popławski i p. Bartłomiej Szymkowski z firmy „Nordis”
  • Mp. Zygmunt Mularski – były Dyrektor Sanatorium

Pan Olivier Lluansi – Generalny Delegat Saint-Gobain na Europę Wschodnią – Prezes Saint-Gobain w Polsce oraz pan Jan Świątek – Prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło”, którzy zostali zaproszeni na uroczystość ale z przyczyn organizacyjnych nie mogli uczestniczyć osobiście, przesłali na ręce Przewodniczącego Federacji listy gratulacyjne dla Kierownictwa i Załogi Sanatorium.

Załoga oraz Goście otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa oraz upominki.

W Galerii zdjęcia z Uroczystości