Zapytanie ofertowe – badanie  sprawozdania finansowego spółki: