Zapytanie ofertowe

Duszniki-Zdrój, 2013-06-12

W tym miejscu publikujemy informacje związane z zapytaniami ofertowymi, które dotyczą projektu pn.:

„Nowe usługi uzdrowiskowe w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa”
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Link do zapytania nr 1/2013