Zapytanie nr 1/ 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007 – 2013 nr 1/2013

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw,
Schemat 1.1.D2: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych,

„Nowe usługi uzdrowiskowe w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa”

 

1. Pełna treść zapytania ofertowego do ściągnięcia tutaj
2. Załączniki do ściągnięcia:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 3 Kosztorys Uproszony
Załącznik nr 4 – uproszczony kosztorys ofertowy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
3. Formularze do ściągnięcia:
Formularze od 1 do 5

Duszniki-Zdrój, 2013-06-12

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT NA :

Realizację robót budowlanych dot. modernizacji, rozbudowy i remontu bazy zabiegowej i hotelowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert dotyczących realizacji robót budowlanych dot. modernizacji, rozbudowy i remontu bazy zabiegowej i hotelowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg. zapytania ofertowego zamieszczonego dnia 12.06.2013r na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń.

W dniu 17.06.2013 r dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
„Usługi Ogólnobudowlane” Sławomir Sobczak ul. Kościuszki 110 b, 57-350 Kudowa -Zdrój.
Dziękujemy za nadesłane oferty.

Duszniki-Zdrój, 2013-06-25