Profile leczenia

• z dysfunkcja narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• z dysfunkcje narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• ze schorzeniami układu krążenia,
• ze schorzeniami laryngologicznymi,
• ze schorzeniami reumatologicznymi,
• ze schorzeniami neurologicznymi,
• z chorobami układu oddechowego,
• z chorobami układu pokarmowego,
• z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
• z cukrzycą.

Wpisy do rejestrów

Nr Wpisu do rejestru organizatorów turnusów:
• Wpis OR.pdf

Nr Wpisu do rejestru Ośrodków:
• Wpis OD.pdf

 

Informacje dodatkowe

• informacje o turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowanie PFRON czytaj dalej…
• osoby przyjeżdżające na turnus powinny zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS, PCPR lub MOPS.
• cennik usług dodatkowych: czytaj dalej…