Klauzula informacyjna dla Gości Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Drogi Kliencie,

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19
 3. Twoje dane przetwarzane są: w celu wykonania umowy, której jesteś stroną tj. świadczenia usług hotelarskich przez Spółkę oraz zarządzania udzielaniem tych usług, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (rezerwacja pobytu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Zakres przetwarzanych danych określony został w karcie rejestracyjnej
  i obejmuje co najmniej dane konieczne dla zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres (dane do faktury jeśli są inne niż adres). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji umowy.
 4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencji lub adres e’mail) przetwarzane będą w celu przekazania Ci informacji marketingowych Sanatorium Uzdrowiskowego „Chemik” Sp. z o. o. Podanie tych danych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u inspektora danych osobowych).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane, przetwarzane w celach zawartych w pkt 3. będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji; zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń; wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych i bankowych. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody (dot. pkt 4) przechowywane będą do czasu jej odwołania.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilno-prawnych w Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla gości Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…