Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowna/y Pani/Panie,

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19
 3. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych w zależności od wyrażonej prze Ciebie zgody. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W przypadku gdy złożenie oferty pracy zakończy się zatrudnieniem Twoje dane będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych tj. 50 lat. Jeśli Twoja oferta nie zostanie pozytywnie rozpatrzona Twoje dane zostaną trwale usunięte, chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji. Jeśli wyraziłeś zgodę, na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilno-prawnych w Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla gości Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…