Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowna/y Pani/Panie,

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 3. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
 4. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do sanatorium, drogi wewnętrzne, teren rekreacyjny oraz parking znajdujący się na terenie sanatorium, wejścia do budynku, a także recepcję i hol główny.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym podmiotom: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; Zleceniobiorcy odpowiedzialnemu za obsługę systemu monitoringu wizyjnego, w tym odtwarzanie nagrań, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 24 dni. Rejestracji i zapisaniu na nośniku podlega tylko obraz.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilno-prawnych w Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla gości Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…