”Trauma należy do życia, ale nie musi być

wyrokiem na całe życie”

Ośrodek terapii traumy zaprasza na 14-dniowy turnus

AUTORSKI PROGRAM TERAPII TRAUMY

Dla osób, które doświadczyły wydarzeń traumatycznych:

 •  Stres okołoporodowy zarówno dla matki jak i dziecka
 •  Poronienie
 •  Utrata rodzica, dziecka, bliskiej osoby
 •  Przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna w dzieciństwie
 •  Porzucenie, zaniedbanie, zdrada w dzieciństwie
 •  Doznanie przemocy fizycznej, psychicznej,seksualnej w dorosłości lub bycie świadkiem przemocy np. gwałtu
 •  Wojna
 •  Wypadki komunikacyjne, nawet stłuczki
 •  Wypadki w pracy np. kopalnie
 •  Zranienia, upadki
 •  Katastrofy ( powodzie, pożary)
 •  Zabiegi medyczne, procedury/badania medyczne np. operacje chirurgiczne
 •  Narkoza
 •  Zatrucia, choroby np. nowotworowe, przedłużające się unieruchomienie zwłaszcza w okresie dzieciństwa np. opatrunek gipsowy

Dla osób, które doświadczają objawów, a być może nie pamiętają wydarzeń traumatycznych

Objawy wczesne:

 •  Wzmożona czujność
 •  Natrętne wspomnienia i obrazy
 •  Nadwrażliwość na dźwięk i światło
 •  Pobudzenie
 •  Nadmierna ruchliwość
 •  Nadmierne reakcje emocjonalne np. przestrach
 •  Nocne koszmary i lęki
 •  Nagłe zmiany nastroju np. złości lub płaczu
 •  Brak poczucia własnej wartości
 •  Poczucie wstydu
 •  Obniżona zdolność radzenia sobie ze stresem (łatwe stresowanie się)
 •  Zaburzenie snu
 •  Ataki paniki
 •  Fobie, lęki
 •  Uczucie pustki
 •  Zachowania unikowe np. określonych miejsc, ludzi, czynności
 •  Pociąg do niebezpiecznych sytuacji
 •  Uzależnienia od wszelkiego typu używek
 •  Zapominani, niepamięć jakiś fragmentów swego życia
 •  Zaburzenia aktywności seksualnej (nadmierna lub niedostateczna aktywność)
 •  Niezdolność do podtrzymywania więzi z innymi ludźmi, opiekowania się kimś, niezdolność do kochania
 •  Obawa o swoje życie
 •  Lęk przed śmiercią, chorobą psychiczną lub skróceniem życia
 •  Brak wspierających przekonań np. duchowych, interpersonalnych
 •  Częsty płacz

Objawy późne:

 •  Skrajna nieśmiałość
 •  Przewlekłe zmęczenie
 •  Niezdolność do brania odpowiedzialności
 •  Problemy z układem odpornościowym
 •  Problemy hormonalne np. zaburzenie funkcjonowania tarczycy
 •  Choroby psychosomatyczne np. bóle głowy, karku, kręgosłupa, migreny, kłopoty z trawieniem, zespół jelita nadwrażliwego, ostre stany napięcia przedmiesiączkowego
 •  Przewlekły ból np. mięśni i/lub stawów
 •  Astma
 •  Problemy dermatologiczne
 •  Depresja
 •  Poczucie zbliżającego się nieszczęścia
 •  Poczucie wyobcowania i izolacji
 •  Poczucie bezradności

Cennik turnusu terapii traumy czytaj więcej…