”Trauma należy do życia, ale nie musi być

wyrokiem na całe życie”

Ośrodek terapii traumy zaprasza na 14-dniowy turnus

AUTORSKI PROGRAM TERAPII TRAUMY

 • Innowacyjny, autorski program terapii traumy w oparciu o EMDR, SE ( Somatic Experiencing), Terapia poznawczo behawioralna zorientowana na traumę, Analiza bioenergetyczna Lowena, NARM, TRE
 •  Doświadczenie i kompetencje
 •  Przynależność do IIBA, PSAB, SETI, PTT EMDR
 •  Praca terapeutyczna pod stałą superwizją
 •  Koordynator programu Hanna Trejgis – psycholog, psychoterapeuta, dla której dużą motywacją do praktykowania terapii traumy są słowa Petera A. Levine’a „Trauma jest być może najbardziej unikaną, ignorowaną, umniejszaną, zaprzeczaną, pełną nieporozumień i nieleczoną przyczyną ludzkiego cierpienia”.

Terapię traumy prowadzi głównie poprzez pracę z ciałem. Jak sama mówi:

„Pracując z ciałem jestem pełna podziwu i szacunku dla jego mądrości. Fascynuje mnie jak ciało znajduje drogę aby móc uwolnić traumatyczne doświadczenia. Towarzyszenie innym w tej drodze to dla mnie wyróżnienie. Na swojej własnej drodze poznawania siebie uświadamiam sobie coraz bardziej, jak ważne jest być w kontakcie z samą sobą, bycie uważną na to co moje ciało mówi do mnie i pochylenie się nad tym z szacunkiem i miłością.”

Ukończyła szkolenia z zakresu terapii odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych /EMDR, prowadzone przez:

 •  szkolenie I stopnia – Ehud Oren Prezydent EMDR Europe
 •  szkolenie II stopnia – dr Derek Farrell Prezydent EMDR HAP
 •  seminarium „EMDR w pracy z dziećmi” – dr Anna Rita Verardo
 •  EMDR PROTOCOL TREATING COMBAT PTSD – Theodore Olejnik
 •  „Trauma złożona i dysocjacja w terapii EMDR” – dr Dolores Mosquera
 •  „Zaburzenie typu Borderline i Narcyzm – Praca w podejściu EMDR” – dr Dolores Mosquera
 •  „Wpływ traumy i zaburzenie więzi, a zdrowie psychiczne” – dr Isabel Fernandez
 •  „Zaburzenie odżywiania, a terapia EMDR” – dr Marina Balbo

Najważniejsze szkolenia podyplomowe:

 •  4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii
 •  2-letnie Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej
 •  Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów
 •  Specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne „Zorientowana na traumę terapia poznawczo – behawioralna (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”
 •  Specjalistyczne szkolenie na Mediatora
 •  Szkolenie „Praca z ciałem i parą”

Należy do:

 •  IIBA The International Institute for Bioenergetic Analysis
 •  Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej
 •  Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI, USA)(student)
 •  Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Praktykuje terapię traumy:

 •  wg Petera Levine’a (SE)
 •  wg Francine Shapiro (EMDR)
 •  wg Aleksandra Lowena (Analiza Bioenergetyczna)

Korzysta również z wiedzy i doświadczenia Gudrun Stein.

Brała udział w cyklu szkoleniowym – warsztaty TRE – Trauma Relasing Exercises prowadzonym przez Davida Berceli, terapeutę Bioenergetycznego (Certified Bioenergetic Specialist CBT) z USA i międzynarodowego eksperta w dziedzinie pracy z traumą.
Superwizuje się u Leny Werngren.

Obecnie kończy 4 -letnie Podyplomowe Szkolenie w zakresie Analizy Bioenergetycznej prowadzone przez psychoterapeutę CBT oraz Międzynarodowego Trenera Heinera Steckela – koordynatora szkolenia oraz Vitę Heinrich-Clauer psychoterapeutę CBT, Międzynarodowego Trenera IIBA. Szkolenie jest prowadzone we współpracy Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundację Dr.Aleksandra Lowena w USA wg. programu akredytowanego przez IIBA w Szwajcarii.

Uczestniczy również w 3-letnim szkoleniu „Somatic Experiencing” Terapia Traumy afiliowanym przy Somatic Experiencing Trauma Institute w USA. Szkolenie prowadzi Doris Rothbauer, a wspierają ten proces senior asystent Lena Werngren oraz asystenci Lisa Nillson, Manfred Fett, Izabella Sznajder, Małgorzata Sieczkowska i Andrzej Wróblewski.

Cennik turnusu terapii traumy czytaj więcej…