• CHEMIK DUSZNIKI
 • chemik@chemikduszniki.pl
 • slide
 • "Trauma należy do życia, ale nie musi być wyrokiem na całe życie"

  Ośrodek leczenia traumy zaprasza na 14 - dniowy turnus

  Autorski program terapii traumy

Dla kogo


Dla osób, które doświadczyły wydarzeń traumatycznych:

 • Stres okołoporodowy zarówno dla matki jak i dziecka
 • Poronienie
 • Utrata rodzica, dziecka, bliskiej osoby
 • Przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna w dzieciństwie
 • Porzucenie, zaniedbanie, zdrada w dzieciństwie
 • Doznanie przemocy fizycznej, psychicznej,seksualnej w dorosłości lub bycie świadkiem przemocy np. gwałtu
 • Wojna
 • Wypadki komunikacyjne, nawet stłuczki
 • Wypadki w pracy np. kopalnie
 • Zranienia, upadki
 • Katastrofy ( powodzie, pożary)
 • Zabiegi medyczne, procedury/badania medyczne np. operacje chirurgiczne
 • Narkoza
 • Zatrucia, choroby np. nowotworowe, przedłużające się unieruchomienie zwłaszcza w okresie dzieciństwa np. opatrunek gipsowy

Dla osób, które doświadczają objawów, a być może nie pamiętają wydarzeń traumatycznych

Objawy wczesne:

 • Wzmożona czujność
 • Natrętne wspomnienia i obrazy
 • Nadwrażliwość na dźwięk i światło
 • Pobudzenie
 • Nadmierna ruchliwość
 • Nadmierne reakcje emocjonalne np. przestrach
 • Nocne koszmary i lęki
 • Nagłe zmiany nastroju np. złości lub płaczu
 • Brak poczucia własnej wartości
 • Poczucie wstydu
 • Obniżona zdolność radzenia sobie ze stresem (łatwe stresowanie się)
 • Zaburzenie snu
 • Ataki paniki
 • Fobie, lęki
 • Uczucie pustki
 • Zachowania unikowe np. określonych miejsc, ludzi, czynności
 • Pociąg do niebezpiecznych sytuacji
 • Uzależnienia od wszelkiego typu używek
 • Zapominani, niepamięć jakiś fragmentów swego życia
 • Zaburzenia aktywności seksualnej (nadmierna lub niedostateczna aktywność)
 • Niezdolność do podtrzymywania więzi z innymi ludźmi, opiekowania się kimś, niezdolność do kochania
 • Obawa o swoje życie
 • Lęk przed śmiercią, chorobą psychiczną lub skróceniem życia
 • Brak wspierających przekonań np. duchowych, interpersonalnych
 • Częsty płacz

Objawy późne:

 • Skrajna nieśmiałość
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Niezdolność do brania odpowiedzialności
 • Problemy z układem odpornościowym
 • Problemy hormonalne np. zaburzenie funkcjonowania tarczycy
 • Choroby psychosomatyczne np. bóle głowy, karku, kręgosłupa, migreny, kłopoty z trawieniem, zespół jelita nadwrażliwego, ostre stany napięcia przedmiesiączkowego
 • Przewlekły ból np. mięśni i/lub stawów
 • Astma
 • Problemy dermatologiczne
 • Depresja
 • Poczucie zbliżającego się nieszczęścia
 • Poczucie wyobcowania i izolacji
 • Poczucie bezradności