• CHEMIK DUSZNIKI
 • chemik@chemikduszniki.pl
 • slide
 • "Trauma należy do życia, ale nie musi być wyrokiem na całe życie"

  Ośrodek leczenia traumy zaprasza na 14 - dniowy turnus

  Autorski program terapii traumyTerapia


 • Innowacyjny, autorski program terapii traumy w oparciu o EMDR, SE ( Somatic Experiencing) , Terapia poznawczo behawioralna zorientowana na traumę, Analiza bioenergetyczna Lowena, TRE
 • Doświadczenie i kompetencje
 • Przynależność do IIBA, PSAB, SETI, PTT EMDR
 • Praca terapeutyczna pod stałą superwizją
 • Koordynator programu Hanna Trejgis – psycholog, psychoterapeuta, dla której dużą motywacją do praktykowania terapii traumy są słowa Petera A. Levine’a „Trauma jest być może najbardziej unikaną, ignorowaną, umniejszaną, zaprzeczaną, pełną nieporozumień i nieleczoną przyczyną ludzkiego cierpienia”.

                  Terapię traumy prowadzi głównie poprzez pracę z ciałem. Jak sama mówi : „Pracując z ciałem jestem pełna podziwu i szacunku dla jego mądrości. Fascynuje mnie jak ciało znajduje drogę aby móc uwolnić traumatyczne doświadczenia. Towarzyszenie innym w tej drodze to dla mnie wyróżnienie. Na swojej własnej drodze poznawania siebie uświadamiam sobie coraz bardziej, jak ważne jest być w kontakcie z samą sobą, bycie uważną na to co moje ciało mówi do mnie i pochylenie się nad tym z szacunkiem i miłością.”

Ukończyła szkolenia z zakresu terapii odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych /EMDR, prowadzone przez:

 • szkolenie I stopnia - Ehud Oren Prezydent EMDR Europe
 • szkolenie II stopnia - dr Derek Farrell Prezydent EMDR HAP
 • seminarium "EMDR w pracy z dziećmi" - dr Anna Rita Verardo
 • EMDR PROTOCOL TREATING COMBAT PTSD - Theodore Olejnik
 • "Trauma złożona i dysocjacja w terapii EMDR" - dr Dolores Mosquera
 • "Zaburzenie typu Borderline i Narcyzm - Praca w podejściu EMDR" - dr Dolores Mosquera
 • "Wpływ traumy i zaburzenie więzi, a zdrowie psychiczne" - dr Isabel Fernandez
 • "Zaburzenie odżywiania, a terapia EMDR" - dr Marina Balbo

Najważniejsze szkolenia podyplomowe:

 • 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii
 • 2-letnie Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej
 • Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów
 • Specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne "Zorientowana na traumę terapia poznawczo - behawioralna (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)"
 • Specjalistyczne szkolenie na Mediatora
 • Szkolenie "Praca z ciałem i parą"

Należy do:

 • IIBA The International Institute for Bioenergetic Analysis
 • Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej
 • Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI, USA)(student)
 • Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

Praktykuje terapię traumy:

 • wg. Petera Levine'a (SE)
 • wg. Francine Shapiro (EMDR)
 • wg. Aleksandra Lowena (Analiza Bioenergetyczna)

Korzysta również z wiedzy i doświadczenia Gudrun Stein.

Brała udział w cyklu szkoleniowym - warsztaty TRE - Trauma Relasing Exercises prowadzonym przez Davida Berceli, terapeutę Bioenergetycznego (Certified Bioenergetic Specialist CBT) z USA i międzynarodowego eksperta w dziedzinie pracy z traumą.
Superwizuje się u Leny Werngren.

Obecnie kończy 4 -letnie Podyplomowe Szkolenie w zakresie Analizy Bioenergetycznej prowadzone przez psychoterapeutę CBT oraz Międzynarodowego Trenera Heinera Steckela - koordynatora szkolenia oraz Vitę Heinrich-Clauer psychoterapeutę CBT, Międzynarodowego Trenera IIBA. Szkolenie jest prowadzone we współpracy Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundację Dr.Aleksandra Lowena w USA wg. programu akredytowanego przez IIBA w Szwajcarii.

Uczestniczy również w 3-letnim szkoleniu "Somatic Experiencing" Terapia Traumy afiliowanym przy Somatic Experiencing Trauma Institute w USA. Szkolenie prowadzi Doris Rothbauer, a wspierają ten proces senior asystent Lena Werngren oraz asystenci Lisa Nillson, Manfred Fett, Izabella Sznajder, Małgorzata Sieczkowska i Andrzej Wróblewski.

Terminy turnusów 2017 rok


1. 23.01.2017 – 06.02.2017
2. 13.02.2017 – 27.02.2017
3. 06.03.2017 – 20.03.2017
4. 08.05.2017 – 22.05.2017
5. 20.06.2017 – 04.07.2017
6. 09.10.2017 – 23.10.2017