Deklaracja dostępności Sanatorium Uzdrowiskowego „Chemik” Sp. z o.o.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sanatorium Uzdrowiskowego „Chemik” Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Barszczewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 74 862 76 19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sanatorium - Róża Strap
 • Adres: Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” Sp.z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 17
  57-340 Duszniki-Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 607 043 189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis wejścia do budynku

Dojazd do budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik w Dusznikach-Zdroju znajduje się od ul. Wojska Polskiego. Przed wejściem głównym do budynku są dostępne 3 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą 3 stopniowe schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku inwalidzkim w holu znajduje się winda osobowa, którą można dostać się na wysoki parter, pierwsze i drugie piętro budynku.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności do pomieszczeń Sanatorium

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.Recepcja znajduje się na wysokim parterze.

Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie recepcji.

Budynek posiada szerokie korytarze i klatki schodowe, schody wyposażone są w poręcze.

W budynku niektóre pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a,  nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarek, punkt internetowy, gabinety zabiegowe znajdują się na wysokim parterze

Sekretariat i biuro Dyrektora znajduje się na I piętrze na wprost schodów.

Dział księgowości znajduje się na I piętrze na końcu korytarza kierując na prawo od klatki schodowej.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.