Jubileusz 50-lecia

4 września 2009 roku obchodziliśmy uroczystość Jubileuszu 50-lecia Działalności Sanatorium.

Dyrektor Sanatorium przedstawiła informację na temat działalności Sanatorium w okresie minionych 50 lat oraz perspektywy rozwoju na lata przyszłe. 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie najwyższej odznaki zakładowej „Zasłużony pracownik NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego CHEMIK” dla pracowników oraz byłych pracowników, za zasługi dla Sanatorium.

Przewodniczący Federacji, w imieniu Prezydium i Rady Federacji wręczył Puchar okolicznościowy oraz podziękowanie dla Kierownictwa i Załogi Sanatorium za dotychczasowy wkład pracy w rozwój Sanatorium.

W uroczystości obchodów Jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście, wśród nich byli między innymi Burmistrz Dusznik-Zdroju, Przedstawiciele firm „Kemax”, „Lactis” i „Nordis” oraz były Dyrektor Sanatorium.

Generalny Delegat Saint-Gobain na Europę Wschodnią – Prezes Saint-Gobain w Polsce oraz Prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło”, którzy zostali zaproszeni na uroczystość, ale z przyczyn organizacyjnych nie mogli uczestniczyć osobiście, przesłali na ręce Przewodniczącego Federacji listy gratulacyjne dla Kierownictwa i Załogi Sanatorium.

Załoga oraz Goście otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa oraz upominki.