Jubileusz 90-lecia

Dnia 23 kwietnia 2010 roku w Dworku im. Fryderyka Chopina po raz kolejny odbyły się uroczystości jubileuszowe ściśle związane z działalnością Sanatorium Uzdrowiskowego

„CHEMIK” – Jubileusz 90-lecia Ruchu Zawodowego Chemików. W uroczystości udział wzięło ponad stu przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący OPZZ, Główny Inspektor Pracy PIP, Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, Wiceprzewodniczący Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, Burmistrz Dusznik-Zdroju, Starszy Inspektor Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział Wałbrzych, oraz Dyrektor Sanatorium „Chemik”.

Początek Ruchu Zawodowego Chemików datuje się na kwiecień 1919 roku. Związek Zawodowy w swojej działalności wiele uwagi poświęcił sprawom leczenia chorób zawodowych, rehabilitacji i wypoczynku pracowników. Organizowane były wczasy robotnicze dla całych rodzin, kolonie dla dzieci, imprezy kulturalne i sportowe. W roku 1956 Zarząd Główny Chemików rozpoczął staranie o przejęcie na cele statutowe  ówczesnych obiektów FWP dziś obiektów sanatoryjnych. W dniu 15.10.1965 podpisano porozumienie na mocy którego Zarząd przejął od FWP obiekty .

W 1996 roku Przewodniczący  Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce złożył wniosek do Sądu o uwłaszczenie budynków na rzecz Federacji. W 2007 roku Gmina Duszniki-Zdrój przekazała notarialnie nieruchomości. W ubiegłym roku Sanatorium obchodziło 50-lecie działalności, a w roku 2008 Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce obchodziła Jubileusz 25-lecia. Wszystkie te uroczystości były organizowane w Dworku Chopina i gromadziły wokół siebie miłośników Sanatorium „Chemik” i Dusznik-Zdroju, które od przeszło 50-ciu lat są związane z Ruchem Zawodowym Chemików.

W trakcie uroczystości Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik zostało odznaczone Zbiorową Złotą Odznaką „Zasłużony dla Federacji „, którą odebrała Dyrektor Sanatorium. Oprócz Sanatorium  odznaczeni zostali pracownicy Sanatorium i mieszkańcy Dusznik Zdroju za wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój Sanatorium. Po uroczystościach Pani Dyrektor zaprosiła na Jubileuszowy tort, a goście uczcili tę okoliczność symboliczną lampką szampana.