Cytat: „Trauma należy do życia, ale nie musi być wyrokiem na całe życie”

O traumie

W czasie traumatycznego doświadczenia dochodzi do bardzo dużego skumulowania energii , która ma służyć poradzeniu sobie z tym doświadczeniem. Jeśli mamy możliwość aby użyć tej energii np. do walki lub ucieczki to w naturalny sposób dochodzi do jej rozładowania i wtedy objawy które pojawiają się w wyniki traumy nie są tak obciążające dla naszego organizmu. Niestety często dzieje się tak, że nie dochodzi do jej rozładowania – z różnych powodów np. zdarzenie dzieje się zbyt szybko i nie mamy możliwości zareagowania np. wypadek samochodowy lub jesteśmy zbyt słabi, za mali będąc dziećmi aby poradzić sobie z traumatycznym doświadczeniem.

Aby pobudzenie, lęk i ból całkowicie nas nie przygniotły i aby było możliwe przetrwanie doświadczenia, które w danej chwili przekracza naszą wytrzymałość nasz organizm może korzystać z różnych mechanizmów np. dysocjacji. Wtedy możemy oddzielić się od wspomnień lub uczuć związanych z konkretnym wydarzeniem. Możemy zaprzeczać, że wydarzenie miało miejsce lub postrzegać je jak gdyby było nieistotne. Gdy umiera ktoś nam bliski lub zostaniemy zranieni, zgwałceni możemy działać tak jakby nic się nie stało. Dzieje się tak dlatego, gdyż uczucia, które się z tym wydarzeniem wiążą są zbyt bolesne. Dzięki temu możemy żyć dalej. Uczucia te jednak nie znikają, mają wpływ na nasze życie co jest widoczne w postaci objawów.

Mamy jednak wybór, możemy żyć inaczej - pełniej, radośniej ze świadomością przeżytych trudnych doświadczeń, które już nie będą miały tak znaczącego wpływu na nasze życie. Możemy podjąć terapię. Jeśli jesteś gotowy to dla siebie zrobić, to jest to miejsce dla Ciebie.

Dla kogo

Dla osób, które doświadczyły wydarzeń traumatycznych:

 • Stres okołoporodowy zarówno dla matki jak i dziecka
 • Poronienie
 • Utrata rodzica, dziecka, bliskiej osoby
 • Przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna w dzieciństwie
 • Porzucenie, zaniedbanie, zdrada w dzieciństwie
 • Doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej w dorosłości lub bycie świadkiem przemocy np. gwałtu
 • Wojna
 • Wypadki komunikacyjne, nawet stłuczki
 • Wypadki w pracy np. kopalnie
 • Zranienia, upadki
 • Katastrofy ( powodzie, pożary)
 • Zabiegi medyczne, procedury/badania medyczne np. operacje chirurgiczne
 • Narkoza
 • Zatrucia, choroby np. nowotworowe, przedłużające się unieruchomienie zwłaszcza w okresie dzieciństwa np. opatrunek gipsowy

Dla osób, które doświadczają objawów, a być może nie pamiętają wydarzeń traumatycznych

Objawy wczesne

 • Wzmożona czujność
 • Natrętne wspomnienia i obrazy
 • Nadwrażliwość na dźwięk i światło
 • Pobudzenie
 • Nadmierna ruchliwość
 • Nadmierne reakcje emocjonalne np. przestrach
 • Nocne koszmary i lęki
 • Nagłe zmiany nastroju np. złości lub płaczu
 • Brak poczucia własnej wartości
 • Poczucie wstydu
 • Obniżona zdolność radzenia sobie ze stresem (łatwe stresowanie się)
 • Zaburzenie snu
 • Ataki paniki
 • Fobie, lęki
 • Uczucie pustki
 • Zachowania unikowe np. określonych miejsc, ludzi, czynności
 • Pociąg do niebezpiecznych sytuacji
 • Uzależnienia od wszelkiego typu używek
 • Zapominani, niepamięć jakiś fragmentów swego życia
 • Zaburzenia aktywności seksualnej (nadmierna lub niedostateczna aktywność)
 • Niezdolność do podtrzymywania więzi z innymi ludźmi, opiekowania się kimś, niezdolność do kochania
 • Obawa o swoje życie
 • Lęk przed śmiercią, chorobą psychiczną lub skróceniem życia
 • Brak wspierających przekonań np. duchowych, interpersonalnych
 • Częsty płacz

Objawy późniejsze

(rozwijają się w dłuższym czasie)

 • Skrajna nieśmiałość
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Niezdolność do brania odpowiedzialności
 • Problemy z układem odpornościowym
 • Problemy hormonalne np. zaburzenie funkcjonowania tarczycy
 • Choroby psychosomatyczne np. bóle głowy, karku, kręgosłupa, migreny, kłopoty
  z trawieniem, zespół jelita nadwrażliwego, ostre stany napięcia przedmiesiączkowego
 • Przewlekły ból np. mięśni i/lub stawów
 • Astma
 • Problemy dermatologiczne
 • Depresja
 • Poczucie zbliżającego się nieszczęścia
 • Poczucie wyobcowania i izolacji
 • Poczucie bezradności

Objawy traumy mogą być obecne stale lub też tylko pod wpływem stresu lub mogą być ukryte przez wiele lat i pojawić się nagle. Zwykle wtedy są bardziej złożone.